Forsiden

Dette er hjemmesiden for Tornegårdsvej’s Grundejerforening, Tornegården i Gadstrup.

Denne hjemmeside er først og fremmest tænkt som en side for grundejerforeningens medlemmer, hvor medlemmerne her kan finde de oplysninger de umiddelbart har brug for, i det daglige, eller måske kun med sjældnere mellemrum, herunder udstykningsdeklarationen, foreningens vedtægter og referater fra  afholdte generalforsamlinger.

 Tornegaardsvej 002

 

         Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes – eller grupper af medlemmers – fælles interesser, herunder navnlig at forestå de ved deklaration tinglyst i forbindelse med udstykningen med Roskilde kommune som påtaleberettiget fastlagte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer.

         For så vidt grundejerforeningens område ikke er identisk med det område, der omfattes af en enkelt af de i stk. 1 nævnte deklarationer, skal anlæg af veje og stier ske under et for deklarationsområdet og således eventuelt i samarbejde med andre grundejerforeninger. For de øvrige i stk. 1 nævnte opgaver, herunder udbygning af veje og stier til højere standard end udført ved vejenes og stiernes nyanlæg, er grundejerforeningens område afgørende.

         Udbygning og vedligeholdelse af den øst – vest gående sti syd for foreningens område, skal i fællesskab bekostes af grundejer-foreningen og en for bebyggelsen på Fruervej oprettet grundejerforening.