Generalforsamling

Generalforsamling 2021 bliver afholdt, torsdag den 22. april 2021 kl. 19:30 på legepladsen/fællearealet på Tornegårdsvej.

Indkaldelsen hentes som PDF fil her Indkaldelse 2021

 

Referat 2017

Se referat som pdf fil: Generalforsamling 2017

Se side »

Referat 2018

Hent referat som PDF fil:     Generalforsamling 2018   Generalforsamling tirsdag d. 24.04. 2018 Referat. Stemmeberettigede: 10 Fremmødte: 14 1. Valg af dirigent.: Poul Petersen   2. Beretning om det forløbne år Formandens beretning 2018 Bestyrelse Bestyrelsen er siden sidste generalforsamling uændret med Anne-Grethe som sekretær, Flemming som fortsat kasserer samt Niels og Maiken …

Se side »

Referat 2019

Hent referat som PDF fil Generalfor2019

Se side »

Referat 2020

Hent referatet som PDF fil her: Generalfor2020 Grundejerforeningen Tornegården   Referat fra generalforsamling Torsdag d. 13.08.2020   Stemmeberettigede:              11                                 Valg af dirigent Erik Larsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamling var korrekt indkaldt ifølge vedtægter. Det var en længere gennemgang, da der har været aflyst pga. Corona og forsamlingsforbuddet i foråret.   Formands …

Se side »

Referat 2016

Referat i PDF fil hentes her: Generalforsamling 2016 Referat 2016 Generalforsamling den 14.april 2016 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38. Antal stemmeberettigede: 14 stemmeberettigede samt en fuldmagt er til stede. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden. Valg af dirigent. Erik Larsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  Beretning om det …

Se side »

Referat 2015

Referat fra generalforsamlingen kan som PDF fil hentes Her Generalfor2015   Generalforsamling den 23. april 2015 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38. Antal stemmeberettigede: 13 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden.   Valg af dirigent. Erik Larsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.   Beretning om det forløbne år. Bestyrelse …

Se side »

Referat 2014 – Ekstraordinær

Se printvenlig version i PDF format – Her   Ny Generalforsamling den 22. maj 2014. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Herefter fulgtes den udsendte dagsorden. 1.Valg af dirigent Niels Erik Jacobsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der blev herefter foretaget optælling af stemmeberettigede medlemmer. Stemmeberettige blev optalt til: Medlemmer til stede: 12 …

Se side »

Referat 2014 – Ordinær

PDF fil af Generalfor2014   Generalforsamling den 24. april 2014 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38. Antal stemmeberettigede: 14 samt 3 fuldmagter, i alt 17.   I formandens fravær bød Flemming velkommen til generalforsamlingen. Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden. 1. Valg af dirigent. Niels Erik Jacobsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten konstaterede, …

Se side »

Referat 2013 – Ekstraordinær

Hent dokument som PDF fil Her  Ny Generalforsamling den 16. maj 2013.     Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Herefter fulgtes den udsendte dagsorden.   1.Valg af dirigent Erik Larsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.            Der blev herefter foretaget optælling af stemmeberettigede medlemmer. Frede Christiansen mente ikke at Jan …

Se side »

Referat 2013 – Ordinær

Hent printvenligt referat som PDF fil: Her   Generalforsamling den 25. april 2013 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38.     Antal stemmeberettigede: 14.     Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.   Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden.   1. Valg af dirigent. Bjørn Iversen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.   2. Beretning om det …

Se side »