Historie

I 1971 blev Tornegårdsvej udstykket fra Tornegården.

 

  

 

 

Der blev fra start udstykket ialt 44 parceller, hvoraf een af disse skulle henligge som fællesareal.

 

I deklarationen er det bestemt, at parcelejerne er pligtige at være medlem af Tornegårdsvej’s grundejerforening.

 

Den 26. juni 1974 blev grundejerforeningen Tornegården stiftet, hvor der dengang var 31 stemmeberettigede medlemmer og med en bestyrelse bestående af 3 personer.

Kommunen henstillede dog at bestyrelsen skulle bestå af 5 personer, hvorfor vedtægterne angående dette blev ændret i april 1975.

 

I 1994 besluttede kommunen at tilknytte 2 ejendomme, oprindelig med adresse og udkørsel til Ramsømaglevej, til Tornegårdsvej, som nr. 5B og 5C. Oprndelig nr. 5 blev til 5A.

 

Udstykningen omfatter herefter 45 bebyggede parceller. Derudover findes der et stisystem og en ubebygget parcel, der er udlagt som fællesareal, der ikke må bebygges. 

 

Stisystem og fællesareal veligeholdes af grundejerforeningen med midler fra kontingentmassen.